Enhederne

Enhederne

Her kan du læse om de forskellige spejderenheder hos borggruppen. Hver enhed er tilknyttet til en speciel aldersgruppe. Vi har samlet al information om enhederne her, så du kan finde den enhed der passer til dig. 

Hvordan bliver jeg spejder?
Du er altid velkommen til at komme forbi til et spejdermøde og prøve at være med. Hvis du synes det er sjovt, har du 3 prøvegange til at finde ud af om det er noget for dig.

Bæverne

0. – 1. Klasse
Mødes Torsdag 17.00-18.30

Bæverflokken er for de mindste spejdere, der går i 0. og 1. klasse.
I Bæverflokken lærer vi bl.a. om naturen, fællesskaber, samarbejde, og selvstændighed. Vi leger de forskellige spejderfærdigheder ind gennem små historier fra vores fantasiramme om Bæver og hans venner ved Bæverdammen.

I Bæverflokken er vi gode til at passe på hinanden. Vi leger lege som f.eks. ståtrold og fangeleg. Desuden lærer vi at sy mærker på bæverblusen og binde tørklædet. Vi prøver også kræfter med snobrød over bål, skovvandring og pindebygning (mini-pionering).

Hvis I gerne vil være med, eller hvis I har spørgsmål til bæverarbejdet så send en mail til bæverleder Line på:
baeverflokken.borggruppen@gmail.com

Ulv

2. – 4. klasse
Mødes tirsdag kl. 18.30-20.00

Ulveflokken er for dem, der er går i 2. og 3. klasse. I ulveflokken bruger vi ofte Junglebogen og dens figurer som fantasiramme for vores aktiviteter. Junglebogen spiller en stor rolle, når vi leger, lærer og udfordrer ulvene med forskellige løb og opgaver.

Vi arbejder i ulveflokken med en lang række emner: Samfund, Spejderfællesskab, Klar dig selv, Naturen, Iagttagelse, Samarbejde,  Kirken , Orientering og Pionering og lejrliv. Vi tager gerne på nogle weekendture og endagsture i løbet af året. Vi er ude noget af møderne hele året rundt og laver spejderarbejde i al slags vejr.

Synes du at ulveenheden lyder som noget for dig? Eller har du spørgsmål til ulvespejderne? Send en mail til ulveleder Tobias på: ulveflokken.borggruppen@gmail.com

Junior

(holder pause 2023-2024)

4.-5. klasse
Mødes mandag kl. 18.30-20.15

Juniortroppen holder pause 2023-2024, men vi tager gerne 4. klasse ind hos ulvene og 5. klasse ind i troppen.

Juniortroppen er almindeligvis for børn der går i 4.-5. klasse. I takt med at man bliver ældre, vokser udfordringerne og oplevelserne i spejderlivet også. I Juniortroppen arbejder vi i patruljer på 5 – 8 spejdere. Patruljesystemet er kernen i arbejdet, hvor man lærer at arbejde sammen. Spejderne udfordres i forhold til friluftsliv, forkyndelse, evnen til at indgå i et socialt fællesskab og tage medansvar. 

Dette gør vi gennem en lang række aktiviteter (primært udendørs) med alt fra båltænding, mad over bål, lære at sove i udendørs, brug af økse og sav som arbejdsredskab, pionering af større konstruktioner, læring om kirken og det kristne budskab, medindflydelse på aktiviteter, demokrati i patruljen og naturligvis oplevelsen af at blive stolet på og skulle klare sig på egne hånd. Mange af de største oplevelser ligger og venter på turene, og derfor tager juniorspejderne på mange ture ud af byen i løbet af året.

Er du klar til nye udfordringer med Juniortroppen? Eller måske har du bare spørgsmål til, hvordan det er at være juniorspejder?

Troppen

5. klasse op til 18 år
Mødes onsdag kl. 18.30-20.30

Spejdertroppen er for børn og unge i 6. klasse og op til 18 år. Troppen hedder Bålets sønner, og er inddelt i patruljer af 6-8 spejdere.  Næsten alt spejderarbejdet foregår i disse patruljer. Patruljesystemet betyder, at de erfarne spejdere får et ansvar som patruljeleder over for de mindre erfarne spejdere. Patruljerne har også medansvar for spejdermødernes emner, og de planlægger patruljeture, som de tager af sted på uden voksne ledere.

Livet i troppen og patruljerne giver god mulighed for at få gode venner, udfordre dine grænser og få udviklet dine evner til at være selvstændig. Bålets Sønner er en aktiv trop og tager på weekendture ca. 3 gange hvert halvår. Det er på turene, at vi bedst praktiserer friluftsliv. Vi tager på vandreture, ture med overnatning i bivuak, ture om natten, ture til vores hytte Kernehuset, og enkelte ture til udlandet. I spejdertroppen arbejdes der videre med de færdigheder, der tilegnes som juniorspejder, men opgavernes omfang og niveau er tilpasset spejderne. Tidligere spejdererfaring er dog ikke nødvendig for at være en del af troppen.

Sidder du stadig inde med spørgsmål om det at være tropspejder? Eller sidder du inde med en umættet eventyrer lyst og vil deltage i et stærkt fællesskab? Så skal du kontakte tropleder Christian på: trop.borggruppen@gmail.com