Til ære for Bent Lind

Vi har i dag, tirsdag d. 22/03/22 modtaget den sørgelige nyhed, at vores tidligere gruppeleder, Bent Lind, i nat er sovet stille ind, omgivet af familien, efter et kort sygdomsforløb.

Alle som har været i berøring med Borggruppen i denne menneskealder, kender Bent – og kender Bents betydning for gruppen. 
På vejen mod 75-årsstjernen, har Bent i en menneskealder været en central figur i Borggruppen. Særligt i de årtier hvor Bent bar gruppen som gruppeleder. Men Bent har ikke bare båret gruppen, og sat rammen for spejderaktiviteten i en menneskealder, Bent har på mange måder også skabt den gruppe vi kender i dag. Med flytningen til vores nuværende adresse, opbygningen af bæverenheden i sin tid, samt rekrutteringen af ledere i årtier. 

Bent har altid stået for “det klassiske spejderarbejde” – Med et fuldt fokus på at spejderi var udendørsliv, det var ture, oplevelser og færdigheder – Håndværksfærdigheder og klassiske spejderegenskaber. Alt dette skulle være tæt forbundet med pladsen til omtanke og fordybning, vores værdier om menneskeværd, tro og sammenhold. – Men også at spejderarbejdet var leg, og skulle læres gennem lege, spøjs og spas.

Selvom Bent de sidste årtier har haft en mere “tilbagetrukken rolle” som gruppeleder og at løfte de administrative og praktiske opgaver, så var hans fokus entydigt på at det handlede om spejderarbejdet i centrum. Bent løftede opgaverne, så lederne kunne frigøres til spejderarbejdet, men inderst nød han til fulde enhver mulighed for selv at være i kontakt med spejderarbejdet og vores børn og unge.

De seneste år har Bent til fulde forsøgt at give plads til nye kræfter, selvom hjertet brændte for mere tilstedeværelse – De fleste af vores nuværende spejdere vil derfor primært kende Bent for hans praktiske bidrag til sommerlejr, spejder for en dag, og vedligeholdelse af Kernehuset.
Men sandheden er at Bent ikke bare har båret Borggruppen i årtier, han er også lykkes med at præge hele det værdisæt vi arbejder i, og som er fortsat i nye generationer.


Tabet af Bent har er ekstremt stort, men vi kan glædes over alle de minder han har givet os hver især, og de rammer han har fået skabt for byens børn.
Det er imponerende at tænke over antallet af børn og unge, som har fået oplevelser, færdigheder og kommet tættere på det fulde menneske, fordi Bent har skabt rammen.

Vi sender vores mest dybfølte tanker til familien, og begræder tabet. Ære være Bents minde.

Flere ledere fra gruppen deltager i begravelsen og hjælper til hvor der kan.
– Lederne i Borggruppen